Search this journal:     Advanced search

Perspectives on Industrial Psychology

Table of Contents

Original Research   
'n Ontleding van die faktorstruktuur van die Suid-Afrikaanse persoonlikheidsvraelys
 |  PDF
J. C. D. Augustyn
1981: Perspectives on Industrial Psychology,
(28 November 1981)
Downloads: 1870

Original Research   
Organisation development in the military: A South African perspective
 |  PDF
R. Erwee
1981: Perspectives on Industrial Psychology,
(28 November 1981)
Downloads: 1677

Original Research   
Professionalisme met verwysing na die posisie van bedryfsielkunde en die bedryfsielkundige in Suid-Afrika
 |  PDF
A. van der Merwe
1981: Perspectives on Industrial Psychology,
(28 November 1981)
Downloads: 4650

Original Research   
Die ontwikkeling van 'n instrument vir die meting van die konstruk sielkundige diepte-orientasie
 |  PDF
L. C. De Jager
1981: Perspectives on Industrial Psychology,
(28 November 1981)
Downloads: 1377

Original Research   
The conceptualisation of quality of working life
 |  PDF
C. Orpen
1981: Perspectives on Industrial Psychology,
(28 November 1981)
Downloads: 2591

Original Research   
Organisatoriese doeltreffendheid in Suid-Afrika en Japan
 |  PDF
H. I. J. Spoelstra, I. van W Raubenheimer
1981: Perspectives on Industrial Psychology,
(28 November 1981)
Downloads: 1283

Original Research   
'n Ergonomiese ondersoek na die perseptuele ontwerpimplikasies van vurkhyserhantering
 |  PDF
C. J. H. Blignaut
1981: Perspectives on Industrial Psychology,
(28 November 1981)
Downloads: 1527

Original Research   
Changes in emphasis and present usage of certain personnel management practices in 109 public institutions
 |  PDF
R. Verster
1981: Perspectives on Industrial Psychology,
(28 November 1981)
Downloads: 1816


ISSN: 0258-5200 (print) | ISSN: 2071-0763 (online)Follow us on:

All articles published in this journal are licensed under the Creative Commons Attribution License.

©2015 AOSIS (Pty) Ltd. All Rights Reserved. No Unauthorised Duplication Allowed.

AOSIS Publishing | Perfecting Scholarship Online
Postnet Suite #110, Private Bag X19, Durbanville, South Africa, 7551
Tel: 086 1000 381
Tel: +27 21 975 2602
Fax: 086 5004 974

Please read the privacy statement.