Original Research

The prediction of job involvement for pharmacists and accountants

R. Van Wyk, A. B. Boschoff, F. V. N. Cilliers
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 29, No 3 | a118 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v29i3.118 | © 2003 R. Van Wyk, A. B. Boschoff, F. V. N. Cilliers | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 24 October 2003 | Published: 24 October 2003

About the author(s)

R. Van Wyk, University of Pretoria, South Africa
A. B. Boschoff, University of Pretoria, South Africa
F. V. N. Cilliers, University of South Africa, South Africa

Full Text:

PDF (130KB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

The job involvement of the individual seems to be potentially fundamental to the satisfaction of certain salient psychological needs that could lead to positive organizational implications. This study investigates the predictiveness of job involvement of 375 professionals in the pharmacy (n = 200) and accountancy (n = 175) occupations by means of Multiple Regression Analysis through personality characteristics and job satisfaction. A number of significant but weak relationships are reported varying between 1.29% and 9.85% common variance. Job involvement is predicted reasonably well for the total sample (19.35%) and the sub-samples of professionals (11.01% and 24.71% respectively).

Opsomming
Werkbetrokkenheid van die individu blyk potensiëel ’n fundamentele rol te speel in die bevrediging van sekere onderliggende psigologiese behoeftes, wat kan lei tot positiewe organisasie uitkomste. Hierdie studie van 375 professionele persone vanuit die apteker- (n = 200) en rekenmeester- (n = 175) beroepe ondersoek die verhouding en voorspelbaarheid van werkbetrokkenheid deur middel van Meervoudige Regressie Analise en werksatisfaksie en persoonlikheidstrekke faktore as onafhanklike veranderlikes. ’n Aantal stastisties betekenisvolle, maar matige verwantskappe word geraporteer (gemeenskaplike variansies tussen 1.29% en 9.85%). Werkbetrokkenheid is redelik goed voorspel vir die totale steekproef (19.35%) asook die professionele sub-groepe (11.01% en 24.71% onderskeidelik)


Keywords

Job involvement; Pharmacists; Accountants

Metrics

Total abstract views: 2025
Total article views: 9943

 

Crossref Citations

1. Factors influencing students’ learning approaches in auditing
Karin Barac, Marina Kirstein, Rolien Kunz, Bernice Beukes
Meditari Accountancy Research  vol: 24  issue: 3  first page: 390  year: 2016  
doi: 10.1108/MEDAR-06-2013-0018