Original Research

The relationship between leadership behaviour, outcomes of leadership and emotional intelligence

C Coetzee, P Schaap
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 31, No 3 | a207 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v31i3.207 | © 2005 C Coetzee, P Schaap | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 29 October 2005 | Published: 29 October 2005

About the author(s)

C Coetzee, University of Pretoria, South Africa
P Schaap, University of Pretoria, South Africa

Full Text:

PDF (160KB)

Abstract

The aim of the study was to explore relationship between leadership behaviour, the outcomes of leadership and the emotional intelligence of managers. The “Multifactor Emotional Intelligence Scale�? and the "Multifactor Leadership Questionnaire" were applied to a convenience sample of 100 managers working for various companies in South Africa. The study yielded significant correlations between managers’ level of emotional intelligence, leadership behaviour and the outcomes of leadership.

Opsomming
Die doel van die studie was om die verband tussen die leierskapsgedrag, uitkoms van leierskap en die emosionele intelligensie van bestuurders te ondersoek. Die “Multifactor Emotional Intelligence Scale�? en die “Multifactor Leadership Questionnaire�? is op ’n gerieflikheidsteekproef van 100 bestuurders wat in verskeie organisasies in Suid-Afrika werksaam is, toegepas. Die resultate dui op ’n beduidende korrelasie tussen die vlak van emosionele intelligensie, leierskapsgedrag en die uitkoms van leierskap van bestuurders.

Keywords

Leadership behaviour; Outcomes of leadership; Emotional intelligence

Metrics

Total abstract views: 6314
Total article views: 8375

 

Crossref Citations

1. To what extent is the Mayer and Salovey (1997) model of emotional intelligence a useful predictor of leadership style and perceived leadership outcomes in Australian educational institutions?
Paul Grunes, Amanda Gudmundsson, Bernd Irmer
Educational Management Administration & Leadership  vol: 42  issue: 1  first page: 112  year: 2014  
doi: 10.1177/1741143213499255