Original Research

The validation of furnham's locus of control scale for a black Southern African group

H. J. Van Daalen, E. C. Van Niekerk, C. D. Pottas
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 15, No 1 | a479 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v15i1.479 | © 1989 H. J. Van Daalen, E. C. Van Niekerk, C. D. Pottas | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 14 May 1989 | Published: 14 May 1989

About the author(s)

H. J. Van Daalen, University of Fort Hare, South Africa
E. C. Van Niekerk, University of Fort Hare, now at Vista University, South Africa
C. D. Pottas, University of Pretoria, South Africa

Full Text:

PDF (2MB)

Abstract

This is a replication study to investigate the validity (factor structure) and reliability (alpha internal consistency, and test-retest reliability) of Fumham's Economic Locus of Control Scale (ELOC) for a Southern African black group. Three factors emerged, viz. an 'Internal' factor, a 'chance' factor and 'Powerful Others'. Alpha coefficients and test-retest coefficients indicated sufficient levels of reliability. Possible reasons for different answering patterns as well as possible application areas are discussed.

Opsomming
Hierdie is 'n repliseringstudie om die geldigheid (faktorstruktuur) en die betroubaarheid (alfa interne konsekwentheid en toets-hertoetsbetroubaarheid) van Fumham se "Economic Locus of Control Scale" (ELOC) op 'n Suider Afrikaanse swart groep te ondersoek. Drie faktore is onttrek, naamlik 'n "Interne" faktor, 'n "Kans"-faktor en 'n "Magtige Ander Persone"-faktor. Alfa koeffisiente en toets-hertoets koeffisiente dui aanvaarbare betroubaarheid aan. Moontlike redes vir verskillende patrone van beantwoording asook toepassingsmoontlikhede word bespreek.


Keywords

Locus of control

Metrics

Total abstract views: 3829
Total article views: 5321


Crossref Citations

No related citations found.