Original Research

Onderpresterende bestuurders in senior bestuursposte

L. D. Coetsee
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 19, No 2 | a557 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v19i2.557 | © 1993 L. D. Coetsee | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 20 June 1993 | Published: 20 June 1993

About the author(s)

L. D. Coetsee, Potcherstroom Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys, South Africa

Full Text:

PDF (4MB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

Underachievement of managers in senior management positions: There are indications that some individuals who reach top management positions in large South African organisations, are unsuccessful in these positions. This study is aimed at determining the reasons for this phenomena. Information obtained from top executives and from individuals who are regarded as unsuccessful in top management positions, indicate that important differences, do exsist in regard to role requirements and expectations and thus require different characteristics from incumbents to perform successfully in top management positions. The implications of these findings are discussed.

Opsomming
Daar bestaan aanduidings dat van die individue wat topbestuursposte bereik in groot Suid-Afrikaanse ondernemings faal in die poste. In hierdie ondersoek word gepoog om die redes hiervoor te bepaal. Inligting ingesamel by bedryfsleiers en persone wat deur bedryfsleiers gesien word as mislukkings in topbestuursposte,dui op die bestaan van verskille in rolvereistes en verwagtinge gestel aan topbestuurders en bestuurders op laer vlakke, wat dan verskillende eienskappe van bekleers verg. Hierdie vereiste eienskappe blyk belangrike redes te wees waarom persone wat suksesvol was in hoërvlak middelbestuursposte faal in topbestuursposte. Implikasies van die bevindinge word bespreek.


Keywords

Onderpresterende bestuurders; Senior bestuursposte

Metrics

Total abstract views: 1948
Total article views: 2481


Crossref Citations

No related citations found.