Original Research

Organisational inertia: Contrasting results in Australia and South Africa

Gert Roodt, Carli Kinnear, Ronel Erwee
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 29, No 2 | a101 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v29i2.101 | © 2003 Gert Roodt, Carli Kinnear, Ronel Erwee | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 24 October 2003 | Published: 24 October 2003

About the author(s)

Gert Roodt, Rand Afrikaans University, South Africa
Carli Kinnear, Rand Afrikaans University, South Africa
Ronel Erwee, University of Southern Queensland, Australia

Full Text:

PDF (306KB)

Abstract

This study investigates the similarities of scores on the Organisational Inertia Survey in executive samples in Australia and South Africa. The study builds on previous research on the metric qualities of the Organisational Inertia Survey and problems associated with assuming cross-cultural equivalence of measuring instruments. The sample for this study included a SA sample of 617 executives from different companies and 340 Australian executives from the Australian Institute of Management who participated in an Australian survey. The results show that a twofactor structure with a high internal consistency was extracted in the combined sample. The conclusion from further analyses is that significant differences exist in the obtained Organisational Inertia scores between Australian and South African examples and between male and female respondents.

Opsomming
Hierdie studie ondersoek die ooreenkomste tussen tellings van Australiese en Suid-Afrikaanse bestuurders op die organisasietraagheidvraelys. Die studie bou op vorige navorsing rakende die metriese eienskappe van die organisasietraagheidvraelys en probleme wat met die aanvaarding van tussen-kulturele ekwivalensie van meetinstrumente geassosieer word. Die steekproef vir hierdie studie het 617 Suid-Afrikaanse bestuurders uit verskillende maatskappye ingesluit en 340 Australiese bestuurders van die Australiese Bestuursinstituut wat aan die ondersoek deelgeneem het. Die resultate dui op ’n tweefaktor struktuur met ’n hoë interne betroubaarheid wat uit die gekombineerde steekproef onttrek is. Die gevolgtrekkings uit verdere ontledings is dat daar beduidende verskille bestaan in organisasietraagheidtellings tussen Australiese en Suid-Afrikaanse bestuurders en tussen manlike en vroulike respondente.


Keywords

Organisational inertia

Metrics

Total abstract views: 3811
Total article views: 5324

 

Crossref Citations

1. The Barriers to and Facilitators of Sustainable Organizational Change
Romana Khokhar, Ather Akhlaq
Journal of Business and Social Review in Emerging Economies  vol: 8  issue: 2  first page: 469  year: 2022  
doi: 10.26710/jbsee.v8i2.2334