Original Research

Reliability of competency-based, multi-dimensional, multiple-rater performance ratings

M. De Lange, L. Fourie, L. J. Van Vuuren
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 29, No 2 | a102 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v29i2.102 | © 2003 M. De Lange, L. Fourie, L. J. Van Vuuren | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 24 October 2003 | Published: 24 October 2003

About the author(s)

M. De Lange, Rand Afrikaans University, South Africa
L. Fourie, Rand Afrikaans University, South Africa
L. J. Van Vuuren, Rand Afrikaans University, South Africa

Full Text:

PDF (206KB)

Abstract

The purpose of this study was to test the assumption that the utilisation of competency-based, multi-dimensional, multiple-rater performance ratings would result in reliable and useful measurements of the performance of managers (N=200) in a specific South African organisation. Reliability coefficients were computed and factor analysis were undertaken to determine the reliability of the ratings. The results indicated high inter-method reliability and low inter-rater reliability. Although the competency- based, multi-dimensional, multiple-rater approach appeared to have facilitated valuable input towards the assessment process a greater degree of reliability, validity and usefulness was not necessarily achieved. Implications of these findings are discussed.

Opsomming
Die doel van die studie was om die aanname dat die gebruik van bevoegdheidsgebaseerde, multi-dimensionele, meervoudige-beoordelaar prestasiebeoordeling tot betroubare en bruikbare metings van die prestasie van bestuurders (N=200) in ’n spesifieke Suid-Afrikaanse organisasie sou lei, te toets. Betroubaarheidskoëffisiënte is bereken en faktorontledings is uitgevoer om die betroubaarhede te bepaal. Die resultate het hoë inter-metodiese en lae inter-beoordelaar betroubaarhede aangedui. Hoewel dit wou voorkom of die bevoegdheids gebaseerde, multidimensionele, meervoudige beoordelaar benadering tot prestasie beoordeling nuttige inligting aan die prestasie beoordelingsproses verskaf, is ’n verhoogde mate van betroubaarheid, geldigheid en ruikbaarheid nie noodwendig verkry nie. Implikasies van die bevindinge word bespreek.


Keywords

Competency-based performance ratings; Multi-dimensional performance ratings; Multiple-rater performance ratings; Performance ratings

Metrics

Total abstract views: 3960
Total article views: 4607


Crossref Citations

No related citations found.