Original Research

Expectations of and satisfaction with the South African police service in the Rustenburg area

E. Kleyn, S. Rothmann, L. T. B. Jackson
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 30, No 1 | a137 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v30i1.137 | © 2004 E. Kleyn, S. Rothmann, L. T. B. Jackson | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 26 October 2004 | Published: 26 October 2004

About the author(s)

E. Kleyn, North-West University, South Africa
S. Rothmann, North-West University, South Africa
L. T. B. Jackson, North-West University, South Africa

Full Text:

PDF (144KB)

Abstract

Little quantitative research has been published on expectations of and satisfaction with the South African Police Service (SAPS) from the perspective of the community and the police members themselves. The objective of this study was to determine the expectations and satisfaction of both the community and the police regarding policing in the Rustenburg area. A cross-sectional survey design was used. Stratified random samples of both police members (N = 101) and community members (N = 418) were taken in the Rustenburg area. The results showed that members of the community and the police differ regarding policing priorities. Most police members reported that their performance in serving the community was good. A tot al of 47% of communit y members who had contact with the police showed little confidence in the police.

Opsomming
Min kwantitatiewe navorsing ten opsigte van verwagtinge en tevredenheid met die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD) vanuit die perspektief van die publiek en die polisiebeamptes is tot op hede gepubliseer. Die doel van hierdie studie was om te bepaal wat die verwagtinge en tevredenheid van die publiek sowel as die polisie ten opsigte van polisiëring in die Rustenburg-gebied is. ’n Dwarsdeursnee-opnameontwerp is gebruik. ’n Gestratifiseerde ewekansige steekproef is geneem van polisiebeamptes (N = 101) sowel as van lede van die gemeenskap (N = 418) in die Rustenburg-gebied. Die resultate het aangetoon dat lede van die gemeenskap en polisiebeamptes ten opsigte van die prioriteite van polisiëring verskil. Die meeste polisielede het gerapporteer dat hul prestasie in diens van die publiek goed is. ’n Totaal van 47% van lede van die publiek wat kontak met die polisie gehad het, het aangedui dat hulle min vertroue in die polisie het.


Keywords

South African police service

Metrics

Total abstract views: 4278
Total article views: 3535

 

Crossref Citations

1. The impact and challenges of a public policy implemented in the South African Police Service, Northern Cape
Prosper K. Hoeyi, Karabo R. Makgari
Africa’s Public Service Delivery and Performance Review  vol: 9  issue: 1  year: 2021  
doi: 10.4102/apsdpr.v9i1.374