Original Research

Exploring inertia in a typical state organisation

G. J. Louw, N. Martins
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 30, No 1 | a138 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v30i1.138 | © 2004 G. J. Louw, N. Martins | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 26 October 2004 | Published: 26 October 2004

About the author(s)

G. J. Louw, Vista University (Port Elizabeth Campus), South Africa
N. Martins, University of South Africa, South Africa

Full Text:

PDF (247KB)

Abstract

Those organisations which do not change according to environmental pressures, suffer from organisational inertia. The purpose of this study is to explore the manifestation of organisational inertia in the target organisation. The target population for this study was a group of trainees, representing the geographic and demographic levels of a particular state department. In South Africa, surveys of this nature were only executed in the corporate sector. The results indicate that organisational inertia is a phenomenon that affects both corporate and governmental organisations.

Opsomming
Organisasies wat nie ooreenkomstig omgewingsdruk verander nie, ly aan organisasietraagheid. Die doel van die studie is om organisasietraagheid te konseptualiseer en die manifestasie daarvan in die teikenorganisasie te ondersoek. Die teikenpopulasie bestaan uit ’n groep kursusgangers wat die demografiese en geografiese samestelling van ‘n tipiese staatsdepartement verteenwoordig. In Suid -Afrika is navorsing van hierdie aard nog net in die korporatiewe sektor uitgevoer. Die resultate toon aan dat organisasietraagheid ‘n faktor is wat beide die korporatiewe omgewing en staatsorganisasies beïnvloed.


Keywords

Inertia; State organisation

Metrics

Total abstract views: 3994
Total article views: 5665


Crossref Citations

No related citations found.