Original Research

Management perceptions of competencies essential for middle managers

Bongani Mbokazi, Deléne Visser, Linda Fourie
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 30, No 1 | a140 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v30i1.140 | © 2004 Bongani Mbokazi, Deléne Visser, Linda Fourie | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 26 October 2004 | Published: 26 October 2004

About the author(s)

Bongani Mbokazi, Rand Afrikaans University, South Africa
Deléne Visser, Rand Afrikaans University, South Africa
Linda Fourie, Rand Afrikaans University, South Africa

Full Text:

PDF (146KB)

Abstract

The aim of the study was to establish whether managers at different levels of the organisational hierarchy perceive different managerial competencies as important for middle managers, and whether there were differences between the perceptions of males and females. The participants consisted of 444 senior, middle and first-line managers from a parastatal organisation in Botswana. They completed a questionnaire that assessed their opinions on the importance of six broad competencies for middle managers. It was found that senior managers rated interpersonal competence as more important than middle managers, whereas first-line managers rated operational competence as more important than middle managers. Females perceived analytical and operational competencies as more important than males, whereas males perceived interpersonal competencies as more important than females.

Opsomming
Die doel van die studie was om vas te stel of bestuurders op verskillende vlakke van die organisatoriese leer verskillende bestuursbevoegdhede belangrik ag vir middelvlakbestuur en of die persepsies van vroue van dié van mans verskil. Die deelnemers was 444 senior, middel- en eerstevlakbestuurders van ’n semi-staatsorganisasie in Botswana. Die bestuurders het ’n vraelys voltooi waarin hulle hul menings oor die belangrikheid van ses breë bevoegdhede vir middelvlakbestuurders moes aandui. Daar is bevind dat senior bestuurders meer klem op interpersoonlike bevoegdheid as middelbestuurders plaas. Daarteenoor het eerstelyntoesighourers operasionele bevoegdheid as belangriker geag as middelbestuurders. Vroue het analitiese en operasionele bevoegdhede as belangriker beskou as mans en mans het interpersoonlike bevoegdhede as belangriker beskou as vroue.


Keywords

Middle managers; Competencies

Metrics

Total abstract views: 4448
Total article views: 7068

 

Crossref Citations

1. Exploring the Relationship between Cultural Intelligence (CQ) and Management Competencies (MC)
Judit Garamvölgyi, Ildikó Rudnák
Sustainability  vol: 15  issue: 7  first page: 5735  year: 2023  
doi: 10.3390/su15075735