Original Research

An adapted model of burnout for employees at a higher education institution in South Africa

S. E. Coetzee, S. Rothmann
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 30, No 3 | a157 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v30i3.157 | © 2004 S. E. Coetzee, S. Rothmann | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 26 October 2004 | Published: 26 October 2004

About the author(s)

S. E. Coetzee, North-West University, South Africa
S. Rothmann, North-West University, South Africa

Full Text:

PDF (190KB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

The objectives of this study were to test an adapted four-factor model of burnout consisting of Exhaustion, Cynicism, Professional Efficacy and Cognitive Weariness for employees of a higher education institution in South Africa and to determine differences in burnout levels between different language groups and employees with different years of experience at the institution. A crossectional survey design (N = 372) was used. The Maslach Burnout Inventory – General Survey, the Cognitive Weariness Scale and a biographical questionnaire were administered. Structural equation modelling confirmed the hypothesised four-factor model of burnout. The scales showed acceptable internal consistencies. Analysis of variance revealed differences in burnout and cognitive weariness for groups with different languages and different years of experience at the institution.

Opsomming
Die gesinslewensikluskonsep is as ’n hulpmiddel gebruik in marksegmentering om bemarkingstrategieë te ontwikkel. Huishoudings is egter nie altyd gesins-gebaseerd nie en kan bestaan uit enkel-, dieselde geslag-, en saamblyhuishoudings wat elkeen merkbare verskille kan toon ten opsigte van verbruikspatrone. Ondersoek is gedoen oor die huishoudingslewensiklusteorie as basis vir marksegmentering in die Suid-Afrikaanse omgewing. Die resultate dui daarop dat ofskoon die huishoudingslewensiklus bruikbaar is om tussen huishoudings te differensieer in terme van verbruiksgedrag, diè teorie nie uitsluitlik en in isolasie gebruik moet word nie vanweë die hoë vlak van binne-stadium verskillendheid.


Keywords

Burnout for employees; Higher education institution; Model

Metrics

Total abstract views: 2371
Total article views: 2918

 

Crossref Citations

1. The Impact of Burnout on the Intention to Quit among Professional Nurses in the Free State Region — a National Crisis?
Jacobus W. Pienaar, Coenraad L. Bester
South African Journal of Psychology  vol: 41  issue: 1  first page: 113  year: 2011  
doi: 10.1177/008124631104100112