Original Research

The comparability of the construct validity of Schepers’ locus of control inventory for first and second language respondents

Amanda Berg, Michiel Buys, Pieter Shaap, Chantal Olckers
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 30, No 3 | a165 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v30i3.165 | © 2004 Amanda Berg, Michiel Buys, Pieter Shaap, Chantal Olckers | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 26 October 2004 | Published: 26 October 2004

About the author(s)

Amanda Berg, Tshwane University of Technology, South Africa
Michiel Buys, University of Pretoria, South Africa
Pieter Shaap, University of Pretoria, South Africa
Chantal Olckers, University of Pretoria, South Africa

Full Text:

PDF (574KB)

Abstract

The study investigated the construct validity of the Locus of Control Inventory (LCI) for first and second language respondents. The results of confirmatory factor analysis revealed differences in the construct validity of the LCI for the first language (n=357) and second language (n=387) respondents. Item discrimination values, scale reliabilities and factor structures revealed that the three hypothesized domains, (namely external locus of control, internal locus of control and autonomy) underlying the LCI could be confirmed for the first language group, but not for the second language group.

Opsomming
Die studie het die konstrukgeldigheid van die Lokus van Beheer Vraelys (LBV) vir eerste en tweede taal respondente ondersoek. Die resultate van ‘n bevestigende faktorontleding het verskille in die konstrukgeldigheid van die LBV vir eerste (N=357) en tweede taal (N=387) respondente blootgelê. Itemdiskriminasie waardes, skaalbetroubaarhede en faktorstrukture het onthul dat die drie hipotetiese gebiede, (naamlik eksterne lokus van beheer, interne lokus van beheer en outonomie) wat onderliggend is aan die LBV, bevestig word vir die eerste taal groep maar nie vir die tweede taal groep nie.


Keywords

Locus of control; First and second language; Construct validity

Metrics

Total abstract views: 3636
Total article views: 3912


Crossref Citations

No related citations found.