Original Research

A psychometric investigation into the use of an adaptation of the Ghiselli Predictability Index in personnel selection

Liesle Twigge, Callie Theron, Henry Steel, Deon Meiring
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 31, No 1 | a178 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v31i1.178 | © 2005 Liesle Twigge, Callie Theron, Henry Steel, Deon Meiring | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 26 October 2005 | Published: 29 October 2005

About the author(s)

Liesle Twigge, University of Stellenbosch, South Africa
Callie Theron, University of Stellenbosch, South Africa
Henry Steel, University of Stellenbosch, South Africa
Deon Meiring,, South Africa

Full Text:

PDF (224KB)

Abstract

The magnitudes of validity coefficients typically encountered in validation studies are disappointingly low. Validity coefficients typically fall below 0,50 and only very seldom reach values as high as 0,70. Numerous possibilities have been considered on how to affect an increase in the magnitude of the validity coefficient. A thought-provoking alternative to the usual multiple-regression based attempts may be found in the work of Ghiselli (1956, 1960a, 1960b). The objective of this article is to propose and evaluate a modification to the original Ghiselli procedure. Encouragingly positive results were obtained. Recommendations for future research are made.

Opsomming
Die grootte-orde van geldigheidskoëffisiënte wat tipies in validasiestudies gevind word is teleurstellend laag. Geldigheidskoëffisiënte neem as ’n reël waardes kleiner as 0,50 aan en bereik by wyse van hoë uitsondering waardes so hoog soos 0,70. Verskeie moontlikhede in terme waarvan ’n verhoging in die geldigheidskoëffisiënt te weeg gebring sou kon word, is reeds oorweeg. ’n Stimulerende alternatief tot die gebruiklike meervoudige regressie gebaseerde pogings is te vind in die werk van Ghiselli (1956, 1960a, 1960b). Die doelstelling van hierdie artikel is om ’n wysiging aan die oorspronklike Ghiselli-prosedure voor te stel en te evalueer. Bemoedigend positiewe resultate is gevind. Aanbevelings vir verdere navorsing word gemaak.


Keywords

Ghiselli Predictability Index; Personnel selection; Psychometric investigation; Adaptation

Metrics

Total abstract views: 3703
Total article views: 4094

 

Crossref Citations

1. Content validation: The forgotten step-child or a crucial step in assessment centre validation?
Klaus-Peter Müller, Gert Roodt
SA Journal of Industrial Psychology  vol: 39  issue: 1  year: 2013  
doi: 10.4102/sajip.v39i1.1153