Original Research

The management of change at selected higher education institutions: An exploration of the critical ingredients for effective change management

P. Govender, S. Moodley, S. Brijball Parumasur
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 31, No 1 | a186 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v31i1.186 | © 2005 P. Govender, S. Moodley, S. Brijball Parumasur | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 29 October 2005 | Published: 29 October 2005

About the author(s)

P. Govender, University of KwaZulu Natal (Westville campus), South Africa
S. Moodley, University of KwaZulu Natal (Westville campus), South Africa
S. Brijball Parumasur, University of KwaZulu Natal (Westville campus), South Africa

Full Text:

PDF (507KB)

Abstract

The study investigates management’s perception of the change management process in terms of the impact of communication, behaviour, feelings and knowledge of staff and management, staff participation in the change process and overall attitude of staff. The perceived impact of the new situation and perceived acceptance and understanding of the change process were assessed. The subjects comprised of Management Committee (Manco), Deans and Directors of administrative sections from three tertiary institutions in KwaZulu-Natal. Data was collected using questionnaires, which were analysed using descriptive and inferential statistics. The results shed light on the critical ingredients for effective change management.

Opsomming
Die onderhawige studie ondersoek bestuur se persepsie van die veranderingsbestuursproses in terme van die impak op kommunikasie, gedrag, gevoelens en kennis van personeel en bestuur, personeeldeelname in die veranderingsproses en oorkoepelende houdings van die personeel. Die waargenome impak van die nuwe konteks en waargenome aanvaarding en begrip van die veranderingsproses is beoordeel. Die deelnemers het bestaan uit die bestuurskomitee, dekane en direkteure van administratiewe afdelings van drie tersiêre instellings in KwaZulu-Natal. Die data is met behulp van vraelyste ingesamel wat deur middel van beskrywende en inferensiële statistiesemetodes ontleed is. Die resultate werp lig op die kritieke bestanddele vir doeltreffende veranderingsbestuur.


Keywords

Management of change; Higher education institutions; Effective change management

Metrics

Total abstract views: 4308
Total article views: 7113

 

Crossref Citations

1. Four recommendations to increase the level of pervasion of change projects in higher education institutions: a case report
Joachim Preusse
International Journal of Educational Management  year: 2024  
doi: 10.1108/IJEM-07-2023-0326