Original Research

Die evaluering van’n ontwikkelingsprogram gerig op werknemers se lokus van beheer

D. A. Els, L. H. Linde, S. Rothmann
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 27, No 3 | a20 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v27i3.20 | © 2001 D. A. Els, L. H. Linde, S. Rothmann | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 19 September 2001 | Published: 19 September 2001

About the author(s)

D. A. Els,
L. H. Linde,
S. Rothmann,

Full Text:

PDF (109KB)

Abstract

Human resource development should provide for the development of an internal locus of control and autonomous behaviour, as well as for the overcoming of external control. The aim of this research was to determine the effect of a development programme aimed at the locus of control of employees in a financial institution. A two-group design with a pre-, post- and post-post-measurement was used to evaluate the programme. Twenty-eight employees were allocated randomly to either an experimental or a control group. The development programme contributed to a significant increase in the internal locus of control and autonomous behaviour of the experimental group (compared with the control group) immediately following the development programme and three months after the completion thereof.

Opsomming
Menslikehulpbron-ontwikkeling behoort voorsiening te maak vir die aanleer van ’n interne lokus van beheer en outonome optrede asook die afkeer van eksterne beheer. Die doelstelling van hierdie navorsing was om die uitwerking te bepaal van ’n ontwikkelingsprogram wat op werknemers in ’n finansiele instelling se lokus van beheer gerigwas. ’n Tweegroepntwerpmet ’n voor-, na- en na-nameting is gebruik omdie e¡ek van die programte evalueer. Agt en twintig werknemers is ewekansig aan ’n eksperimentele en kontrolegroep toegewys. Die ontwikkelingsprogram het daartoe bygedra dat die eksperimentele groep (vergeleke met die kontrolegroep) se interne lokus van beheer en outonome optrede direk na afloop van die ontwikkelingsprogramen drie maande na die voltooiing daarvan beduidend toegeneem het.


Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 3844
Total article views: 3250


Crossref Citations

No related citations found.