Original Research

The job demand-control model of job strain across gender

Gideon P De Bruin, Nicola Taylor
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 32, No 1 | a227 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v32i1.227 | © 2006 Gideon P De Bruin, Nicola Taylor | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 29 October 2006 | Published: 29 October 2006

About the author(s)

Gideon P De Bruin, University of Johannesburg, South Africa
Nicola Taylor, University of Johannesburg, South Africa

Full Text:

PDF (148KB)

Abstract

This study investigated (a) the structural and measurement equivalence of measures of the job demand-control (JDC) model of job strain for men and women (as operationalised by the Sources of Work Stress Inventory), (b) whether a common or separate regression equations should be used for men and women in the JDC model, and (c) the strain and buffer hypotheses associated with the JDC model. These objectives were pursued by means of factor analysis, item response theory analysis, and moderated hierarchical multiple regression analysis. The results show that the use of a common regression equation might give biased results. The results also provided stronger support for the strain hypothesis than for the buffer hypothesis.

Opsomming
Hierdie studie het ondersoek ingestel na (a) die strukturele en metingsekwivalensie van metings van die werkseisekontrole (WEK) model van werkspanning vir mans en vroue (soos geoperasionaliseer deur die Bronne van Werkstresinventaris), (b) die wenslikheid van ’n gemeenskaplike teenoor afsonderlike regressievergelykings vir mans en vroue, en (c) die spanning en buffer hipoteses wat met die WEK model geassossiëer word. Hierdie doelstellings is ondersoek aan die hand van faktorontleding, item responsteorie-ontleding en gemodereerde hiërargiese meervoudige regressie-ontleding. Die resultate wys dat die gebruik van ’n gemeenskaplike regressievergelyking sydige resultate mag oplewer. Die resultate toon verder sterker ondersteuning vir die spanning hipotese as vir die buffer hipotese.

Keywords

Job demand-control model; Job strain; Gender

Metrics

Total abstract views: 4883
Total article views: 7996


Crossref Citations

No related citations found.