Original Research

Job Satisfaction of a selected group of hospital dietitians

Leonie E. Van Heernden
SA Journal of Industrial Psychology | : Perspectives on Industrial Psychology| a273 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v0i0.273 | © 1976 Leonie E. Van Heernden | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 27 November 1976 | Published: 27 November 1976

About the author(s)

Leonie E. Van Heernden, University of Stellenbosch, South Africa

Full Text:

PDF (341KB)

Abstract

Research on the job satisfaction of a selected group of hospital dietitians is reported in an attempt to explain the interrelationship of various aspects contributing to such satisfaction. General job satisfaction, satisfaction with specific aspects of the job and personality profiles of a newly developed Job Factor scale. The study is a further contribution to the understanding of job satisfaction of professional women in a specific work environment - in this case professional dietitians in hospitals.

Opsomming
Die werkstevredenheid van hospitaaldieetkundiges word ondersoek na aanleiding van die interverwantskap van verskillende aspekte wat tot 'n beter verklaring daarvan kan lei. Die algemene werkstevredenheid, werkstevredenheid met spesifieke aspekte van die werk en persoonlikheidstrekke van dieetkundiges word met bestaande skale en ‘n ontwikkelde meetmiddel ondersoek. Die studie is 'n bydrae tot die verdere verklaring en moontlike bevraagtekening van die werkstevredenheid van professionele vroue in 'n bepaalde werksomgewing - in hierdie geval professionele dieetkundiges in hospitale.


Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 3439
Total article views: 3070


Crossref Citations

No related citations found.