Original Research

Die opleiding van bedryfsielkundiges in Suid-Afrika

I. Van W, Raubenheimer, C. J. Calitz, W. S. De Villiers, J. C. D. Augustyn
SA Journal of Industrial Psychology | : Perspectives on Industrial Psychology| a275 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v0i0.275 | © 1976 I. Van W, Raubenheimer, C. J. Calitz, W. S. De Villiers, J. C. D. Augustyn | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 27 November 1976 | Published: 27 November 1976

About the author(s)

I. Van W, Raubenheimer, University of Stellenbosch, South Africa
C. J. Calitz, University of Stellenbosch, South Africa
W. S. De Villiers, University of Stellenbosch, South Africa
J. C. D. Augustyn, University of Stellenbosch, South Africa

Full Text:

PDF (255KB)

Abstract

Oor die afgelope aantal jare het bedryfsielkundiges in Suid-Afrika by verskeie geleenthede die mening gelug dat die tyd waarskynlik aangebreek het om die ontwikkeling van hul vakgebied hier te lande in oënskou te neem. Hierdie behoefte het klaarblyklik ontstaan vanweë die snelle ontwikkeling wat die bedryfsielkunde die afgelope 10 tot 15 jaar in Suid-Afrika ondergaan het, vernaamlik in die praktiese beroeps- en bedryfslewe, aan akademiese instellings en in die beoefening van die bedryfsielkunde as 'n professie.

Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 3680
Total article views: 4552


Crossref Citations

No related citations found.