Original Research

'n Wetenskapsteoretiese benadering tot die voorsiening van mannekrag aan 'n organisasie

Joan Meyer
SA Journal of Industrial Psychology | : Perspectives on Industrial Psychology| a280 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v0i0.280 | © 1976 Joan Meyer | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 27 November 1976 | Published: 27 November 1976

About the author(s)

Joan Meyer, Universiteit van Wes-Kaapland, South Africa

Full Text:

PDF (80KB)

Abstract

Within an organization as a system, the activities of personnel management form cycli of recurring events which are influenced by energy input. Man is one form of energy input and can by virtue of his creative cognitive powers influence his own role in system activities. Because subsystems can mutually influence each other, man could by his impact on the manning function of personnel management create for himself system activities which satisfy his specific human needs. This goal can be realised to a greater extent if, in the planning of personnel management activities, greater emphasis is placed on human qualities. The implementation of this theoretical approach is analysed with regard to some personnel functions.

Opsomming
In hierdie ondersoek word die hipotese gestel dat elke handelsbank oor 'n unieke en gedifferensieerde verbruikerbeeld beskik. Deur middel van 'n faktoranalitiese ondersoek word 'n semantiese differensiaal ontwikkel ten einde verbruikerbeeldskale op verskillende faktore daar te stel vir die verkryging van 'n spektrum van verbruikerevaluasies van elke bank. Uit die resultate word vasgestel dat handelsbanke in terme van 14 dimensies evalueer word. Die hipotese wat in die toekoms ten opsigte van talle navorsingsoogmerke aangewend kan word.


Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 3640
Total article views: 3368


Crossref Citations

No related citations found.