Original Research

Die betekenis wat geld vir blankes en kleurlinge inhou

D. L. Visagie, I van W Raubenheimer
SA Journal of Industrial Psychology | : Perspectives on Industrial Psychology| a297 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v0i0.297 | © 1978 D. L. Visagie, I van W Raubenheimer | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 28 November 1978 | Published: 28 November 1978

About the author(s)

D. L. Visagie,, South Africa
I van W Raubenheimer,, South Africa

Full Text:

PDF (469KB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

A survey of the literature indicates that money (which is an important concept in a number of theories of work motivation) could mean different things to different people. Since this difference can be ascribed to early life experiences and personal factors, it could be expected that Coloureds and Whites would differ with respect to their evaluation of money. A semantic differential administered to 128 white and 109 coloured students, however, revealed no significant differences in general. The two groups differed significantly on only 2 of the 15 semantic scales.

Opsomming
‘n Oorsig van relevante literatuur dui daarop dat die betekenis van geld (wat 'n belangrike plek in sekere motiveringsteorieë inneem) van persoon tot persoon kan verskil. Hierdie verskil kan hoofsaaklik aan persoonlike- en agtergrondsfaktore toegeskryf word. Wanneer die genoemde faktore binne groepsverband ooreenstem, ontwikkel en vorm daar unieke “groepsbetekenisse" wat aan sekere begrippe geheg word. Betekenismeting wat in hierdie ondersoek deur middel van die semantiese differensiaal op 128 Blanke- en 109 Kleurlingstudente uitgevoer is, toon egter oor die algemeen geen beduidende verskil ten opsigte van die begrip geld nie. Slegs ten opsigte van twee van 15 semantiese skale is beduidende verskille tussen die twee groepe gevind.


Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 4754
Total article views: 2473


Crossref Citations

No related citations found.