Original Research

The effectiveness of neurotics as workers compared to non-neurotics

R. H. Brothy, I. van W Raubenheimer
SA Journal of Industrial Psychology | : Perspectives on Industrial Psychology| a299 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v0i0.299 | © 1978 R. H. Brothy, I. van W Raubenheimer | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 28 November 1978 | Published: 28 November 1978

About the author(s)

R. H. Brothy,, South Africa
I. van W Raubenheimer,, South Africa

Full Text:

PDF (54KB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

A survey of the literature implies that neurotics are unable to compete on an equal footing with non-neurotics under normal working conditions. 12 Hypotheses relating to the relative effectiveness of neurotics versus non-neurotics in the work situation are formulated. Results indicate that neurotics are not significantly poorer workers than non-neurotics, except in respect of 3 of the 12 criteria used, i.e. reporting for duty late, sickness records, amenability to discipline. Conclusions are drawn that a fresh orientation to the problem of neurosis is necessary and that neurotic workers should be judged objectively on work ability and not on their personality shortcomings.

Opsomming
'n Oorsig van die literatuur dui daarop dat dit nie verwag kan word dat neurote op gelyke voet met ander werkers onder normale werksomstandighede kan meeding nie, en dus minder effektiewe werkers behoort te wees. 12 Hipoteses oor die relatiewe effektiwiteit van neurote en nie-neurote in die werksituasie is geformuleer en getoets. Daar word gevind dat neurote nie beduidend swakker werkers as nie-neurote is nie, behalwe ten opsigte van 3 van die 12 kriteria wat gebruik is, nl. ten opsigte van stiptelikheid, siekte rekord en dissiplinering. Die gevolgtrekking word gemaak dat 'n nuwe oriëntasie tot die probleem van neurose en die neuroot noodsaaklik is en dat neurotiese werkers objektief met betrekking tot werksvermoë beoordeel behoort te word en nie met betrekking tot persoonlikheidstekortkominge waar laasgenoemde nie ter sake is nie.


Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 2009
Total article views: 2012


Crossref Citations

No related citations found.