Original Research

Bedryf- en organisasiesielkunde - Die grondslag van personeelbestuur

L. D. Coetzee
SA Journal of Industrial Psychology | : Perspectives on Industrial Psychology| a302 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v0i0.302 | © 1978 L. D. Coetzee | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 28 November 1978 | Published: 28 November 1978

About the author(s)

L. D. Coetzee,, South Africa

Full Text:

PDF (38KB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

In a recent article in People and Profits Whyte (1978) attempts to distinguish between Industrial Psychology and Personnel Management and states that Industrial Psychology is "one specific aspect" of Personnel Management. Whether such difference exists is analysed in terms of Whyte's definition and views of Personnel Management and Industrial Psychology and recent developments in the field of Industrial and Organizational Psychology. It is concluded that differences do exist but that they are not the same as those which Whyte emphasizes. In order to promote common objectives both the similarities and differences should be recognized and close co-operation between Industrial and Organizational psychologists and Personnel Mangers should be encouraged.

Opsomming
In 'n onlangse artikel in People and Profits poog Whyte (1978) om 'n onderskeid te tref tussen Bedryfsielkunde en Personeelbestuur en spreek die mening uit dat die Bedryfsielkunde 'n spesifieke aspek van Personeelbestuur is. Of daar wel so 'n onderskeid bestaan word in hierdie artikel ontleed aan die hand van Whyte se definisie en beskouinge van Personeelbestuur en Bedryfsielkunde en die resente ontwikkelinge op die terrein van die Bedryf- en Organisasiesielkunde. Daar word tot die slotsom gekom dat daar wel geringe klemverskille bestaan, maar dat dit nie dieselfde is as die wat Whyte beklemtoon nie. Ten einde die gemeenskaplike doelstellings te bevorder, moet beide die ooreenkomste en verskille erken word en moet noue samewerking tussen Bedryf- en Organisasiesielkundiges en personeelbestuurders aangemoedig word.


Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 2318
Total article views: 2323


Crossref Citations

No related citations found.