Original Research

The identification of nerotic behavior in industry

R. H. Brophey
SA Journal of Industrial Psychology | : Perspectives on Industrial Psychology| a305 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v0i0.305 | © 1978 R. H. Brophey | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 28 November 1978 | Published: 28 November 1978

About the author(s)

R. H. Brophey,, South Africa

Full Text:

PDF (44KB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

After pointing out some of the practical problems associated with the identification of the neurotic worker in a workforce, two methods of identification which comply with the requirements of being both scientific and accurate, i.e. (1) clinical identification and (2) psychometric identification are discussed. The strengths and shortcomings of clinical identification, when the findings are required for industrial research purposes are contrasted with certain advantages and disadvantages of psychometric identification.

Opsomming
Sommige van die praktiese probleme in verband met die identifisering van die neurotiese werker word bespreek en twee identifiserings-metodes wat aan die vereistes van wetenskaplikheid en akkuraatheid voldoen nl. (1) kliniese identifisering en (2) psigometriese identifisering word kortliks behandel. Die tekortkominge en sterkpunte van kliniese identifisering, wanneer die bevindings vir bedryfsnavorsing benodig word, word met sekere voordele en nadele van psigometriese identifisering gekontrasteer.


Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 2034
Total article views: 2147


Crossref Citations

No related citations found.