Original Research

Beeldebevordering as 'n promosiestrategie en uitvloeisel van sosiaal-verantwoordelike handelinge - 'n studie in die wynbedryf

J. H. Visser, I. van W Raubenheimber
SA Journal of Industrial Psychology | : Perspectives on Industrial Psychology| a314 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v0i0.314 | © 1980 J. H. Visser, I. van W Raubenheimber | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 28 November 1980 | Published: 28 November 1980

About the author(s)

J. H. Visser,, South Africa
I. van W Raubenheimber,

Full Text:

PDF (59KB)

Abstract

A survey of the literature indicates that certain economic requirements have to be met should business firms make use of image building as a means of promoting their products. Seven hypotheses about the way in which consumers associate firms with their products in the wine industry are formulated and tested on a sample of 220 students. A skewed distribution of the knowledge of the origin of wines is reported. Furthermore, a significantly greater number of students could specify the trademarks of one of the firms, because this firm more explicitly associates with its products. Results indicate a need for reassessing the economic benefits reaped from image building in the wine industry.

Opsomming
'n Oorsig van die literatuur dui daarop dat sakeondernemings wat van beeldbevordering as 'n promosiestrategie gebruik maak, sekere vereistes moet nakom ten einde die potensiële ekonomiese voordele te kan realiseer. Sewe hipoteses oor die koppeling tussen maatskappy en produk in terme van verbruikers se hoeveelheid kennis ten opsigte van die herkoms van wynprodukte, is geformuleer en getoets. 'n Monster van 220 studente is in die ondersoek gebruik en daar is gevind dat kennis ten opsigte van die herkoms van wyne nie-normaal versprei is. Beduidend meer studente kon die handelsmerke van een van die maatskappye korrek spesifiseer, aangesien hierdie maatskappy 'n koppeling tussen sy naam en produkte in 'n groter mate moontlik maak. Die verkreë resultate dui op die noodsaaklikheid van 'n herwaardering van die realiseerbaarheid van ekonomiese voordele van beeldbevordering deur middel van sosiaal-verantwoordelike handelinge.


Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 3538
Total article views: 2804


Crossref Citations

No related citations found.