Original Research

Black workers' satisfaction with their pay

X. C. Birkenbach, R. van den Merwe
SA Journal of Industrial Psychology | : Perspectives on Industrial Psychology| a315 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v0i0.315 | © 1980 X. C. Birkenbach, R. van den Merwe | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 28 November 1980 | Published: 28 November 1980

About the author(s)

X. C. Birkenbach,, South Africa
R. van den Merwe,, South Africa

Full Text:

PDF (50KB)

Abstract

Research in South Africa has shown that money is the most important outcome desired by black workers in the work situation. However, few studies have attempted to establish which variables are related to black workers' satisfaction with their pay. The findings of the present study suggest that workers who are satisfied are generally younger, more educated and have fewer financial dependents than dissatisfied workers. In addition, they see their pay as being more equitable, and have a better understanding of their companies' pay systems than dissatisfied workers.

Opsomming
Navorsing in Suid-Afrika toon dat finansiële vergoeding die belangrikste faktor in die swart werker se werklewe is. Weinig studies is egter tot dusver aangepak om veranderlikes te ondersoek wat verband hou met die loontevredenheid van swart werkers. Die huidige studie se bevindinge dui aan dat werkers wat tevrede met hul lone is in die algemeen jonger is, meer skoolopleiding het en minder finansiële afhanklikes het as ontevrede werkers. Verder skyn dit asof hulle hul lone as meer regverdigd beskou en ook loonstelsels beter verstaan as ontevrede werkers.


Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 3354
Total article views: 3077


Crossref Citations

No related citations found.