Original Research

'n Ondersoek na die verband tussen leierskappotensiaal en sekere biografiese veranderlikes onder 'n groep universiteitstudente

A. M. Viviers
SA Journal of Industrial Psychology | : Perspectives on Industrial Psychology| a321 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v0i0.321 | © 1980 A. M. Viviers | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 28 November 1980 | Published: 28 November 1980

About the author(s)

A. M. Viviers,

Full Text:

PDF (67KB)

Abstract

The study investigates whether university students, classified as leaders and non-leaders differ with respect to their responses to a number of biographical items. The results indicate that the following biographical variables do differentiate between leaders and non-leaders: educational qualifications and occupation of father, number of times the family moved, class position and leader activities during high school, parents’ motivation of and interest in child, extent of freedom enjoyed during childhood, membership of social, religious and other organizations during high school, number of hobbies and extent of confidence experienced in strange situations. Not all the items were found to be equally relevant in die case of female and male leaders, however.

Opsomming
In die ondersoek word nagegaan of universiteitstudente wat as leiers en nie-leiers geklassifiseer kan word ook verskil wat betref sekere biografiese en kontemporêre data. Die resultate dui daarop dat die volgende biografiese items wel onderskei tussen leiers en nie-leiers: Opvoedkundige kwalifikasies en beroep van vader, aantal kere wat 'n gesin verhuis het, klasposisie en leieraktiwiteite gedurende hoërskooljare, ouers se motivering en belangstelling in kind, mate van vryheid wat die persoon as kind toegelaat is, deelname aan sosiale, godsdienstige en ander organisasies gedurende hoërskooljare, aantal stokperdjies beoefen en selfvertroue in vreemde situasies. Al die items is egter nie ewe relevant in die geval van mans en damesleiers nie.


Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 3755
Total article views: 3608


Crossref Citations

No related citations found.