Original Research

Die rol van die blanke werker in die motivering van die swart werker

G. J. Oosthuizen, A. L. Barnard, M. P. Wissing
SA Journal of Industrial Psychology | : Perspectives on Industrial Psychology| a322 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v0i0.322 | © 1980 G. J. Oosthuizen, A. L. Barnard, M. P. Wissing | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 28 November 1980 | Published: 28 November 1980

About the author(s)

G. J. Oosthuizen,
A. L. Barnard,
M. P. Wissing,

Full Text:

PDF (855KB)

Abstract

The motivation of the Black worker can not be studied in isolation since the White worker still holds many executive positions and therefore has an influence on the Black workers' motivation. The role of the White worker in motivating the Black worker in a specific organisation and the attitude and leadership approach of the White worker on the existence/nonexistence and relative satisfaction of the needs of Black workers are discussed.

Opsomming
Die motivering van die Swart werker kan nie in die huidige situasie in isolasie bestudeer word nie, omdat die Blanke werker steeds in die bestuursposisie is en daarom die motivering van die Swart werker kan beïnvloed. Hierdie ondersoek was daarop gerig om die rol van die Blanke werker in die motivering van die Swart werker nader te ondersoek. Die houding en die leierskapsbenadering van die Blanke werker teenoor die Swart werker is gemeet, asook die behoeftes wat volgens die Blanke werker by die Swart werker bestaan, bevredig is, of nie bestaan nie. Die behoeftes van Swart werkers, soos deur hulleself gesien, is ook ondersoek. Ten opsigte van sekere aspekte is beduidende verskille gevind.


Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 3696
Total article views: 3120


Crossref Citations

No related citations found.