Original Research

Professionalisme met verwysing na die posisie van bedryfsielkunde en die bedryfsielkundige in Suid-Afrika

A. van der Merwe
SA Journal of Industrial Psychology | : Perspectives on Industrial Psychology| a326 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v0i0.326 | © 1981 A. van der Merwe | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 28 November 1981 | Published: 28 November 1981

About the author(s)

A. van der Merwe,

Full Text:

PDF (109KB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

Industrial Psychology, as a relatively new but fast-growing science is evaluated on the basis of six criteria for a profession. Results in this regard indicate that for a number of years the discipline has been in the process of evolving into a full-fledged profession and that this process has made advancement along the professional continuum. Further investigations regarding the professional training, the statutory organising of Industrial Psychology as well as a professional code and association for Industrial Psychology are needed in order to fully consolidate the professional status of the discipline.

Opsomming
Bedryfsielkunde, as relatief jong maar snelgroeiende wetenskap, word aan die hand van ses kriteria vir 'n professie evalueer. Resultate in hierdie verband dui in die algemeen daarop dat die vakgebied alreeds vir 'n aantal jare in 'n oorgangsfase tot ‘n volwaardige professie is en dat daar in hierdie proses reeds ver op die professionele kontinuum gevorder is. Verdere onder-soeke ten opsigte van professionele opleiding, die statutêre organisering van Bedryfsielkunde asook 'n professionele kode en vereniging vir die Bedryfsielkunde word bepleit ten einde die professionele posisie van die vakgebied volledig te konsolideer.


Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 3429
Total article views: 6958


Crossref Citations

No related citations found.