Original Research

Die Meting van die verband tussen geslag en konformiteit as groepdinamiese veranderlikes.

W. S. de Villiers, J. C. D. Augustyn
SA Journal of Industrial Psychology | : Perspectives on Industrial Psychology| a334 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v0i0.334 | © 1982 W. S. de Villiers, J. C. D. Augustyn | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 28 November 1982 | Published: 28 November 1982

About the author(s)

W. S. de Villiers, Universiteit van Stellenbosch, South Africa
J. C. D. Augustyn, Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa

Full Text:

PDF (165KB)

Abstract

The amount and kind of conformity induced by group pressure depend upon the nature of the situation. The nature of the group and the characteristics of the individual. In this particular study the experimental measurement of conformity developed by Asch and Crutchfield was repeated. Confirmation was found that sex operates as one of the determinants of conformity.

Opsomming
In die sosiale bedryfsielkunde is die invloed van die groep op die individu een van die vernaamste studieterreine. Die mate waarin ‘n individu konformeer tot groepsdruk hang af van die aard van die situasie, die aard van die groep en die eienskappe van die individu. In hierdie studie is die eksperimentele meting van konformiteit soos ontwikkel deur Asch en Crutchfield herhaal en bevestiging is gevind dat geslag een van die individuele determinante van konformiteit is.


Keywords

groepdinamiese; konformiteit; geslag; Meting; verband

Metrics

Total abstract views: 4534
Total article views: 2945


Crossref Citations

No related citations found.