Original Research

Survey-guided Development

L. D. Coetsee
SA Journal of Industrial Psychology | : Perspectives on Industrial Psychology| a335 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v0i0.335 | © 1982 L. D. Coetsee | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 28 November 1982 | Published: 28 November 1982

About the author(s)

L. D. Coetsee, Rand Afrikaans University, South Africa

Full Text:

PDF (69KB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

Daar is reeds heelwat sukses behaal met die organisasieontwikkelingsbenadering bekend as Opname Gebaseerde Terugvoer (OGT). In hierdie artikel word onder meer die volgende kenmerke van OGT bespreek: die mate waartoe die benadering voldoen aan gestelde vereistes vir suksesvolle organisasieontwikkeling, hoe OGT verskil van die ander belangrikste organisasieontwikkelingsbenadering naamlik laboratorium- of sensitiwiteitsopleiding, die belangrikste stappe van 'n OGT-program, die voordele en waarde van die benadering en aanduidings van moontlike verdere navorsing wat daartoe kan bydra om die doeltreffendheid van Opname Gebaseerde Terugvoer te verhoog.

Keywords

Survey; guided; Development

Metrics

Total abstract views: 3161
Total article views: 2989


Crossref Citations

No related citations found.