Original Research

The validility of the Assessment Centre method as a predictor of Managerial Potential

I. G. Sakinofsky, I. van W Raubenheimer
SA Journal of Industrial Psychology | : Perspectives on Industrial Psychology| a336 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v0i0.336 | © 1982 I. G. Sakinofsky, I. van W Raubenheimer | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 28 November 1982 | Published: 28 November 1982

About the author(s)

I. G. Sakinofsky,, South Africa
I. van W Raubenheimer, Rand Afrikaans University, South Africa

Full Text:

PDF (68KB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

In hierdie studie is 'n ex post facto ondersoek gedoen na die geldigheid van 'n besondere takseersentrum soos dit deur 'n versekeringsmaatskappy geadministreer word. Daar is vasgestel dat die besondere takseersentrum 'n geldige identifiseerder van bestuurspotensiaal is. Daar is voorgestel dat die organisasie groter voordeel uit die takseersentrum kan put indien dit nie in isolasie beskou word nie, maar tesame met addisionele insette in terme van die huidige funksionering van die organisasie in werking gestel word. Die takseersentrum behoort ook 'n integrale deel van die inligtingsvloei deur die organisasie te vorm.

Keywords

Assessment Centre; Managerial Potential; predictor

Metrics

Total abstract views: 2460
Total article views: 2234


Crossref Citations

No related citations found.