Original Research

Werksbetrokkenheid: 'n Empiriese ondersoek

A. S. Engelbrecht, L. C. De Jager
SA Journal of Industrial Psychology | : Perspectives on Industrial Psychology| a337 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v0i0.337 | © 1982 A. S. Engelbrecht, L. C. De Jager | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 28 November 1982 | Published: 28 November 1982

About the author(s)

A. S. Engelbrecht, Universiteit van Stellenbosch, South Africa
L. C. De Jager, Universiteit van Stellenbosch, South Africa

Full Text:

PDF (622KB)

Abstract

The relationship between job involvement, job satisfaction and job performance has been investigated. Differences in job involvement between the sexes and between full day and half day female employees were also researched. Two questionnaires and a graphic rating scale were applied to a sample of 164 clerical employees. Job involvement correlated significantly and positively with job performance and also with the different dimensions of job satisfaction. No significant differences regarding job involvement were found between the sexes and between full day and half day female employees. Conclusions are drawn from the results obtained and recommendations are made for future research.

Opsomming
Aangesien daar 'n komplekse verwantskap tussen werksbetrokkenheid, werkstevredenheid en werksprestasie is en teenstrydige resultate hieroor bestaan, is daar 'n behoefte aan verdere navorsing ten einde hierdie verwantskappe op te klaar. Benewens hierdie verwantskappe is geslagsverskille en moontlike verskille tussen vol- en halfdag vroulike werknemers in werksbetrokkenheid ook ondersoek. Twee vraelyste en 'n grafiese beoordelingskaal is aan 'n monster bestaande uit 164 klerklike personeellede geadministreer. Beduidende positiewe korrelasies is tussen werksbetrokkenheid en werksprestasie en tussen werksbetrokkenheid en die verskillende dimensies van werkstevredenheid gevind. Geen beduidende verskil is tussen mans en vrouens asook tussen vol- en halfdag vroulike werknemers ten opsigte van werksbetrokkenheid verkry nie.


Keywords

empiriese; werksbetrokkenheid

Metrics

Total abstract views: 3497
Total article views: 2574


Crossref Citations

No related citations found.