Original Research

The Contribution of F.W. Taylor to Industrial and Organizational Psychology

E. C. Thomas
SA Journal of Industrial Psychology | : Perspectives on Industrial Psychology| a338 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v0i0.338 | © 1982 E. C. Thomas | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 28 November 1982 | Published: 28 November 1982

About the author(s)

E. C. Thomas,, South Africa

Full Text:

PDF (48KB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

This article demonstrates that Frederick Winslow Taylor, acknowledged "Father of Scientific Management", also merits acknowledgement as the spiritual if not actual founder of Industrial and Organizational Psychology. His work in performance motivation and satisfaction; selection, training, and placement of workers; management and organizational development; and in labour relations is shown probably to have preceded that of acknowledged psychologists in these several fields. It is proposed that, whilst not a trained psychologist, Dr. Taylor should be recognized for advocating, and with his colleagues, practising most of the principles and tenets of modern Industrial and Organizational psychology.

Opsomming
In die artikel word getoon dat F.W. Taylor die erkende "vader van wetenskaplike bestuur" ook erkenning behoort te geniet as grondlegger van die Bedryf en -organisasiesielkunde. Sy werk op die terreine van prestasiemotivering en tevredenheid, opleiding, plasing van werkers, bestuurs- en organisasieontwikkeling en arbeidsverhoudinge het waarskynlik die werk van erkende sielkundiges op hierdie gebiede vooruitgeloop, of grondslag daarvoor gelê. Daar word tot die slotsom gekom dat alhoewel Taylor nie 'n opgeleide sielkundige was nie, hy en sy kollegas erkenning moet kry vir die praktiese implimentering van die beginsels en teorieë van die moderne Bedryf- en Organisasiesielkunde.


Keywords

Contribution; F.W. Taylor; Psychology

Metrics

Total abstract views: 6546
Total article views: 6093


Crossref Citations

No related citations found.