Original Research

Notes on Occupational Maladjustment and Managerial response in 36 large South African enterprizes

A. Vlok
SA Journal of Industrial Psychology | : Perspectives on Industrial Psychology| a339 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v0i0.339 | © 1982 A. Vlok | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 28 November 1982 | Published: 28 November 1982

About the author(s)

A. Vlok, University of South Africa, South Africa

Full Text:

PDF (92KB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

A survey was undertaken to assess the scope of certain mental health problems in work organizations and ways these are being dealt with by management. The general pattern emerging from the data reflects a growing awareness of and concern for problems of this nature, particularly in the area of alcoholism. This is closely followed by emotional problems but a good deal of uncertainty in the area of drug abuse is apparent. Concerted effort on the part of industry and community is required to mould positive attitudes and ad hoc co-ordinated policies and programs.

Opsomming
'n Opname is onderneem om die voorkoms van sekere geestesgesondheids-probleme in werksorganisasies en wyses waarop dit van bestuursweë gehanteer word, te ondersoek. Die gegewens weerspieël 'n algemene patroon wat dui op 'n toenemende besef van en bemoeienis met probleme van hierdie aard, veral ten opsigte van alkoholisme. Dit word gevolg deur emosionele probleme, maar daar is blykbaar heelwat onsekerheid oor die misbruik van dwelmmiddels. Gesamentlike pogings deur die nywerheid en gemeenskap word vereis om positiewe houdinge en ad hoc hulp in gekoördineerde programme en beleid te omskep.


Keywords

enterprizes; Managerial response; Occupational Maladjustment; notes

Metrics

Total abstract views: 3839
Total article views: 3183


Crossref Citations

No related citations found.