Original Research

Konflik tussen groepe: Die verhouding Verkeersbeampte en Motoris

A. B. Bosshof, M. de V Visser
SA Journal of Industrial Psychology | : Perspectives on Industrial Psychology| a342 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v0i0.342 | © 1983 A. B. Bosshof, M. de V Visser | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 29 November 1983 | Published: 29 November 1983

About the author(s)

A. B. Bosshof, Universiteit van Pretoria, South Africa
M. de V Visser, Universiteit van Pretoria, South Africa

Full Text:

PDF (47KB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

An operational definition of the concept of conflict is given and the implications of the definition discussed. The course of a conflict and the processes involved are described. An effort is made to show that the typical sequence of events in a conflict can be used to explain the (postulated) bad relationship between the motorist on the one hand and the traffic officer on the other hand. The negative effects of residual elements of unsatisfactorily resolved conflict situations between the two groups are emphasized. It is suggested that industrial psychologists have a role to play in the long-term solution of the negative relationship.

Opsomming
'n Operasionele definisie van die begrip konflik word gegee en die implikasies daarvan bespreek. Die verloop van 'n konflik en die prosesse betrokke, word beskrywe. 'n Poging word aangewend om aan te toon dat die tipiese verloop van 'n konflik gebruik kan word om die (gepostuleerde) swak verhouding tussen motoriste aan die een kant en die verkeersbeamptes aan die ander kant te verklaar. Die negatiewe uitwerking van residuele effekte van onbevredigend opgeloste konfliksituasies tussen die twee groepe persone word beklemtoon. Daar word aan die hand gedoen dat bedryfsielkundiges 'n rol speel in die langtermynoplossing van die negatiewe verhouding.


Keywords

konflik; verkeersbeamptes; motoris

Metrics

Total abstract views: 3915
Total article views: 3681


Crossref Citations

No related citations found.