Original Research

Die verband tussen werkbetrokkenheid en werkprestasie

M. M. E. Bleeker, Gert Roodt
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 28, No 1 | a35 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v28i1.35 | © 2002 M. M. E. Bleeker, Gert Roodt | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 20 September 2002 | Published: 20 September 2002

About the author(s)

M. M. E. Bleeker, Randse Afrikaanse Universiteit
Gert Roodt, Randse Afrikaanse Universiteit

Full Text:

PDF (170KB)

Abstract

The relationship between work involvement and work performance. The primary goal of the study was to determine whether a relationship exists between the work involvement scores and work performance ratings of employees. A secondary goal was to determine whether work involvement could predict future work performance. The ‘‘Alienation-Involvement Scale’’ together with the ‘‘Comprehensive Structured Interviewing for Potential’’, were applied to a sample of convenience of 200 employees in job levels of workers, teamleaders and managers in a large manufacturing organisation.

Opsomming
Die primere doel van die studie was om vas te stel of daar ’n verband bestaan tussen die werkbetrokkenheidtellings en die werkprestasie-beoordelings van werkers.’n Sekondere oogmerk was om te bepaal of werkbetrokkenheid toekomstige werkprestasie kan voorspel. Die ‘‘Alienation-Involvement Scale’’ saam met die ‘‘Comprehensive Structured Interviewing for Potential’’ is op ’n gerieflikheidsteekproef van 200 werknemers op die posvlakke vanwerkers, spanleiers en bestuurders in ’n goot vervaardigingsonderneming toegepas.


Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 3933
Total article views: 3909


Crossref Citations

No related citations found.