Original Research

Information search by consumers in the Shopping Environment

G. G. Rousseau
SA Journal of Industrial Psychology | : Perspectives on Industrial Psychology| a353 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v0i0.353 | © 1984 G. G. Rousseau | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 29 November 1984 | Published: 29 November 1984

About the author(s)

G. G. Rousseau, University of Port Elizabeth, South Africa

Full Text:

PDF (40KB)

Abstract

Verbruikers bekom inligting deur 'n verskeidenheid bronne buite en binne die winkelomgewing te raadpleeg. Hierdie artikel ondersoek die implikasies van sulke bronne vir implementering van doeltreffende markstrategie deur inligtinginwinningsgedrag by hipermarkkopers in twee produkklasse te vergelyk. Die studie toon dat 69.5 persent van kopers uit die totale steekproef slegs een winkel besoek het voor die koop. Resultate toon verder dat verbruikersdominante-bronne (invloed van familie, vriende of bure) meer dikwels geraadpleeg is as markdominante-bronne (gedrukte en oudiovisuele reklame, bevorderings binne die winkel, vertonings en persoonlike verkope) voor die koop. Hierdie bevindinge stem ooreen met resultate behaal uit ‘n vroeëre studie.

Keywords

Information; Shopping Environment; consumers

Metrics

Total abstract views: 3708
Total article views: 3596


Crossref Citations

No related citations found.