Original Research

Enkele perspektiewe op Motivering

A. J. Van Wyk
SA Journal of Industrial Psychology | : Perspectives on Industrial Psychology| a355 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v0i0.355 | © 1984 A. J. Van Wyk | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 29 November 1984 | Published: 29 November 1984

About the author(s)

A. J. Van Wyk, Universiteit van Stellenbosch, South Africa

Full Text:

PDF (416KB)

Abstract

Different motivational theories in the literature seem to claim unique explanations of motivational behaviour. When these theories are evaluated against basic concepts and the process of motivation, it becomes clear that theory building in motivational terms really focuses on the same basic phenomenon. The implications and practical applications of the more job related contemporary theories of motivation are discussed.

Opsomming
Die indruk wat verskillende motiveringsteorieë in die literatuur skep, is dat elke teorie 'n unieke verklaring gee van gemotiveerde gedrag. Indien die basisbegrippe en die motiveringsproses egter as ankers gebruik word om teorieë te ontleed is dit moontlik om aan te toon dat teoriebou in die motiveringsliteratuur, niks anders is as beligtingsaspekte van dieselfde fenomeen nie. Die beligtingskant van kontemporêre teorieë is weliswaar meer werksverwant en die implikasies en toepassing daarvan word aangetoon.


Keywords

Motivering

Metrics

Total abstract views: 3890
Total article views: 3826


Crossref Citations

No related citations found.