Original Research

Die invloed van doelwitstelling op prestasie

J. G. A. Louw, A. S. Engelbrecht
SA Journal of Industrial Psychology | : Perspectives on Industrial Psychology| a359 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v0i0.359 | © 1985 J. G. A. Louw, A. S. Engelbrecht | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 29 November 1985 | Published: 29 November 1985

About the author(s)

J. G. A. Louw, Okiep kopermaatskappy, South Africa
A. S. Engelbrecht, Universiteit van stellenbosch, South Africa

Full Text:

PDF (133KB)

Abstract

Although a number of research studies support Locke's goal setting theory, conflicting results are encountered in the Literature which suggest further investigation into the subtleties of the theory. The results of this study indicate that an increase in goal-difficulty does not always lead to a corresponding increase in performance. The latter could also not be explained in terms of the degree of goal-acceptance as an intervening variable. It was found that financial incentives and the way in which a nonspecific goal is formulated could have a significant effect on performance. Recommendations are made for future research.

Opsomming
Ofskoon die meeste navorsing Locke se doelwitstellingsteorie ondersteun, is bepaalde afwykings teengekom wat nie op 'n bevredigende wyse verklaar kan word nie. Die resultate van hierdie studie dui daarop dat 'n toename in doelwitmoeilikheidsgraad nie altyd tot ‘n ooreenstemmende toename in prestasie lei nie. Hierdie resultaat kon ook nie op grond van 'n gebrek aan doelwitaanvaarding verklaar word nie. Daar is voorts gevind dat die wyse waarop 'n nie-spesifieke doelwit gestel word, 'n beduidende invloed op prestasie kan hê. Finansiële aansporings blyk ook 'n onafhanklike invloed op prestasie te hê. Bepaalde aspekte van Locke se teorie word dus deur bogenoemde resultate bevraagteken. Aanbevelings vir verdere navorsing word ten slotte gedoen.


Keywords

Doelwitstelling; Prestasie

Metrics

Total abstract views: 6288
Total article views: 3058


Crossref Citations

No related citations found.