Original Research

Die meting van sistematiese tydorientasie as 'n sielkundige konstruk van Beroepsgedrag

J. I. De Jager
SA Journal of Industrial Psychology | : Perspectives on Industrial Psychology| a366 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v0i0.366 | © 1985 J. I. De Jager | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 29 November 1985 | Published: 29 November 1985

About the author(s)

J. I. De Jager, Brits, South Africa

Full Text:

PDF (45KB)

Abstract

Research on systematic time orientation as described by Augustyn (1978) was done in order to develop a personality description of a person with such a time orientation style and to develop a refined measuring instrument for systematic time orientation. Results show that the developed questionnaire has an acceptable internal consistency and that it can be considered a refined instrument for measuring systematic time orientation.

Opsomming
Met hierdie navorsing is gepoog om 'n persoonsbeeld van 'n individu met ‘n sistematiese tydoriëntasiestyl saam te stel, en om 'n verfynde instrument vir die meting van sistematiese tydoriëntasie te ontwikkel. Resultate toon dat die vraelys wel 'n bevredigende interne bestendigheid het en ook as ‘n verfynde instrument vir die meting van sistematiese tydoriëntasie beskou kan word.


Keywords

meting; tydorientasie; sielkundige konstruk; beroepsgedrag

Metrics

Total abstract views: 3447
Total article views: 2435


Crossref Citations

No related citations found.