Original Research

Rejoinder To Article By De Bruin And Lew: Construct Validity Of The Career Resilience Questionnaire (CRQ)

L. J. van Vuuren, C. Fourie
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 28, No 1 | a38 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v28i1.38 | © 2002 L. J. van Vuuren, C. Fourie | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 20 September 2002 | Published: 20 September 2002

About the author(s)

L. J. van Vuuren, Rand Afrikaans University
C. Fourie, Rand Afrikaans University

Full Text:

PDF (69KB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

This rejoinder is presented in response to an analysis by De Bruin and Lew of the 1998 publication by Fourie and Van Vuuren on the career resilience construct. Comments and recommendations made by De Bruin and Lew in respect of the construct validity of the CRQare responded to in terms of the theoretical foundation of the CRQ, the methodology used, the CRQ’s content validity, sample-related issues, the instrument’s construct validity, as well as a perspective on the future of the instrument.

Opsomming
Hierdie repliekword voorgehou na aanleiding van’n ontleding deur De Bruin en Lewwat op die 1998-publikasie van Fourie enVanVuuren aangaande die konstruk loopbaangehardheid, gebaseer is.Respons op die kommentaar en aanbevelings deur De Bruin en Lew aangaande die konstrukgeldigheid van die Loopbaan-gehardheidsvraelys (LGV) word voorgehou in terme van die teoretiese basis van die LGV, die metodologie wat gebruik is, die inhoudsgeldigheid van die LGV, die instrument se konstrukgeldigheid, steekproefverwante vraagstukke, asook ’n perspektief op die toekoms van die instrument.


Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 2837
Total article views: 2635


Crossref Citations

No related citations found.