Original Research

The relationship between organisational climate and salutogenic functioning

F. Cilliers, S. Kossuth
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 28, No 1 | a42 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v28i1.42 | © 2002 F. Cilliers, S. Kossuth | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 20 September 2002 | Published: 20 September 2002

About the author(s)

F. Cilliers, Unisa
S. Kossuth, Unisa

Full Text:

PDF (107KB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

Organisational climate, defined as psychological atmosphere, was measured by means of 14 climate and four managerial support dimensions. Salutogenic functioning, referring to the origins of psychological health, was measured as the constructs sense of coherence, self-efficacy and locus of control. A representative sample of 245 mining personnel was used. Climate correlates significantly with sense of coherence and locus of control, and through these, with self-efficacy. It is recommended that Industrial Psychologists can act as facilitators in improving organisational climate by monitoring and enhancing the level of salutogenic functioning amongst its managers and staff members.

Opsomming
Organisasieklimaat, gedefinieer as psigologiese atmosfeer, is gemeet deur middel van 14 klimaats- en vier bestuursondersteuningsdimensies. Salutogeniese funksionering, wat verwys na die oorsprong van psigologiese gesondheid, is gemeet as die konstrukte sin vir koherensie, selfgenoeg-saamheid en lokus van kontrole. ’n Verteenwoordigende steekproef van 245 mynpersoneel is gebruik. Klimaat korreleer beduidend met sin vir koherensie en lokus van kontrole en hierdeur, met selfgenoegsaamheid. Daar word aanbeveel dat Bedryfsielkundiges as fasiliteerders kan optree in die verbetering van organisasieklimaat, deur die vlak van salutogeniese funksionering by bestuurders en personeel te monitor en te verhoog.


Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 2486
Total article views: 4268


Crossref Citations

No related citations found.