Original Research

A validation study of lawless expectancy model on low-level rural black workers

N. A. Edwards, J. C. D. Augustyn
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 12, No 1 | a455 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v12i1.455 | © 1986 N. A. Edwards, J. C. D. Augustyn | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 30 April 1986 | Published: 30 April 1986

About the author(s)

N. A. Edwards, Bowling Green State University, United States
J. C. D. Augustyn, Metropolitan Life Limited, South Africa

Full Text:

PDF (1MB)

Abstract

The object of this research is to validate the expectancy theory model propogated by Lawler(1971; 1973) on low level rural Black shop assistants in the Republic of Transkei. The criterion measure, performance, is measured by a performance appraisal instrument developed by the NIPR and the expectancy theory components by means of a translated version of the instrument which appears in the Michigan Organizational Assessment Package Part II. For a sample of 183 shop assistants from 10 organizations, the instrument yielded reliability coefficients ranging from 0,72 to 0,84. Evidence of validity was obtained by means of correlational analysis. A multiple correlation coefficient of R² = 0,29 was obtained. Further evidence of validity was found by means of maximum likelihood path analytic procedures.

Opsomming
Die geldigheid van Lawler se verwagtingsteorie vir landelike Swart winkelassistente in die Republiekvan Transkei word in die studie ondersoek. Die komponente van die verwagtingsteorie is gemeet deur 'n vertaalde weergawe van die Michigan Organizational Assessment Package (Part II), terwyl die kriterium, werksprestasie, beoordeel is deur middel van 'n prestasiebeoordelingsvraelys ontwikkel deur die NIPN. Met 'n steekproef van 183 winkelassistente uit 10 organisasies het die motiveringsvraelys betroubaarheidskoeffisiente gelewer van tussen 0,72 en 0,84. Met uitsondering van die E→ P komponent was al die korrelasies met die kriterium beduidend op die l%-peil en het gevarieer tussen 0,24 en 0,26 met 'n gekwadreerde meervoudige korrelasiekoeffisient van 0,29. Genoeg positiewe bewyse is in die studie verkry om met redelike sekerheid te aanvaar dat die verwagtingsteorie van toepassing gemaak kan word op lae-vlak landelike Swart workers.


Keywords

Lawless expectancy model

Metrics

Total abstract views: 3401
Total article views: 3727


Crossref Citations

No related citations found.