Original Research

Die meting van sielkundige diepte-orientasie: 'n Verdere verfyning en omlyning

L. C. De Jager
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 13, No 2 | a462 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v13i2.462 | © 1987 L. C. De Jager | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 30 April 1987 | Published: 30 April 1987

About the author(s)

L. C. De Jager, Universiteit van Stellenbosch, South Africa

Full Text:

PDF (1MB)

Abstract

The measurement of psychological depth orientation: a further refinement. As a result of the psychometric weaknesses of the RD-Depth Questionnaire (de Jager, 1979) for measuring psychological depth orientation an effort was made to develop a new instrument. In the present study a new instrument with outstanding psychometric properties (the DJ-Behaviour Questionnaire) was successfully developed and evaluated. As a further step in construct validation the instrument was also successfully correlated with other variables. Reccomendations for future research are made.

Opsomming
As gevolg van die psigometriese tekortkominge van die RD- iepte Vraelys (de Jager, 1979) vir die meting van sielkundige diepte-orientasie, is 'n poging aangewend om 'n nuwe instrument te ontwikkel. In hierdie ondersoek is daar dan ook daarin geslaag om 'n instrument met besonder bevredigende psigometriese eienskappe (die DJ-Ge- dragsvraelys) te ontwikkel. As 'n verdere stap in konstrukvalidering is die instrument ook suksesvol met ander veranderlikes gekorreleer. Aanbevelings vir toekomstige navorsing word gemaak.


Keywords

Sielkundige diepte-orientasie

Metrics

Total abstract views: 3265
Total article views: 2702


Crossref Citations

No related citations found.