Original Research

Measuring consumer attitudes towards gambling

G. G. Rousseau, D. J. L. Venter
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 28, No 2 | a50 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v28i2.50 | © 2002 G. G. Rousseau, D. J. L. Venter | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 20 September 2002 | Published: 20 September 2002

About the author(s)

G. G. Rousseau, University of Port Elizabeth
D. J. L. Venter, University of Port Elizabeth

Full Text:

PDF (108KB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

The main objective of this study was to measure consumer attitudes towards gambling amongst various sociodemographic groups in Port Elizabeth. The study was based on past research and used a modified version of a questionnaire developed by various authors. The sample (N=355) was drawn, using a non-probability sampling technique from English, Afrikaans and Xhosa speaking respondents in the Port Elizabeth Uitenhage area. Fieldwork was carried out by students of Industrial Psychology at the University of Port Elizabeth. Results showed significant differences between socio-demographic groups regarding attitudes towards gambling. Cultural influences deduced from home language and religion seems to influence gambling attitudes in particular. These results have important implications for the gaming industry and welfare organisations.

Opsomming
Die hoof doelstelling van hierdie studie was om verbruikerhoudings ten opsigte van dobbel onder verskeie sosiodemografiese groepe in Port Elizabeth te ondersoek. Die studie is gegrond op vorige navorsing in die veld en maak gebruik van n aangepaste vraelys, ontwikkel deur verskeie outeurs. ‘n Nie-ewekansige steekproef (N=355) is getrek uit Engels, Afrikaans en Xhosa-sprekende respondente in die Port Elizabeth Uitenhage gebied. Veldwerk is uitgevoer deur Bedryfsielkunde studente van die Universiteit van Port Elizabeth. Bevindinge toon beduidende verskille tussen sosio-demografiese groepe ten opsigte van houdings oor dobbel. Kultuurinvloede afgelei uit taal en godsdiens blyk om dobbelhoudings te beinvloed. Die resultate het belangrike implikasies vir die dobbelspelbedryf en welsynsorganisasies.


Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 2473
Total article views: 4738

 

Crossref Citations

1. No risk, no fun: implications for positioning of online casinos
Jirka Konietzny
International Gambling Studies  vol: 17  issue: 1  first page: 144  year: 2017  
doi: 10.1080/14459795.2017.1288754