Original Research

Loopbaanbeplanningspraktyke binne 'n universiteitskonteks

G. A. Smith, R. Erwee
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 16, No 2 | a506 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v16i2.506 | © 1990 G. A. Smith, R. Erwee | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 20 June 1990 | Published: 20 June 1990

About the author(s)

G. A. Smith, Universiteit van Pretoria, South Africa
R. Erwee, Universiteit van Pretoria, South Africa

Full Text:

PDF (6MB)

Abstract

Career management practices within a university context: The challenges facing universities in reaching their goals, necessitate the meticulous planning and execution of relevant human resource development actions. The importance of these actions in supporting a university's strategies are addressed. Present human resource planning and development practices are evaluated by means of a model, in order to establish the value of these actions in satisfying the goals and missions of the university.

Opsomming
Die uitdagings wat die nastrewing van hoer doelwitte aan die Universiteit stel, noodsaak die noukeurige beplanning en uitvoering van toepaslike mensekragontwikkelingsaksies. In hierdie artikel word die belangrikheid van hierdie aksies ter ondersteuning van gestelde strategiee in oenskou geneem. Huidige mensekragbeplanningspraktyke word aan die hand van 'n model geevalueer ten einde die waarde van die praktyke ter bereiking van die Universiteit se gestelde doelwitte en missie te bepaal.


Keywords

Loopbaanbeplanningspraktyke; Universiteitskonteks

Metrics

Total abstract views: 3120
Total article views: 2417


Crossref Citations

No related citations found.