Original Research

Psychometric testing and Human Resource Management

R. P. van der Merwe
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 28, No 2 | a52 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v28i2.52 | © 2002 R. P. van der Merwe | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 20 September 2002 | Published: 20 September 2002

About the author(s)

R. P. van der Merwe, University of Port Elizabeth

Full Text:

PDF (141KB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

This is a cumulative report on the findings of various exploratory research that were done with regard to the practice of psychometric testing in the Eastern Cape. Recent and ongoing developments in the South African labour legislation, and especially the implications of the Employment Equity Act, highlight once again the importance of the validation of all instruments to be used for human assessment and selection purposes. Information was gathered to establish which psychometric tests are used, and for what purposes, in industry today. Biographical information on each organisation is supplied, including the number of employees. The role of psychometric testing in the selection procedure is discussed. The different tests used, as well as the test users, are also indicated. The findings of other, related research, as well as comments, recommendations and shortcomings, are discussed.

Opsomming
Hierdie is ‘n kumulatiewe verslag wat die resultate verstrek van verskeie verkennende ondersoeke wat gedoen is na die aanwending van psigometriese toetsing in die Oos-Kaap. Onlangse en voortdurende ontwikkelinge in die Suid-Afrikaanse arbeidswetgewing, en veral die implikasies van die Wet op Gelyke Indiensneming, beklemtoon weer eens die belangrikheid van die validering van enige instrumente wat gebruik word vir evaluerings- en keuringsdoeleindes van individue. Inligting is ingewin om te bepaal watter psigometriese toetse, sowel as vir watter doel, vandag in die bedryf gebruik word. Biografiese inligting oor die onderskeie organisasies, insluitende hul aantal werknemers, word verstrek. Die rol van psigometriese toetsing in die keuringsproses word bespreek. Die verskillende toetse wat deur die organisasies gebruik word, sowel as die toetsge-bruikers, word ook aangedui. Die bevindinge van ander, relevante navorsing, sowel as opmerkings, aanbevelings en tekortkominge word bespreek.


Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 7097
Total article views: 61495

 

Crossref Citations

1. Use of Psychometric Tests in the Process of Recruitment in Human Resource Management
Minhaaj Rehman
SSRN Electronic Journal  year: 2012  
doi: 10.2139/ssrn.2807815