Original Research

A consumer perspective of advertising by attorneys

C. Boshoff
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 17, No 1 | a520 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v17i1.520 | © 1991 C. Boshoff | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 19 June 1991 | Published: 20 June 1991

About the author(s)

C. Boshoff, Vista University Port Elizabeth, South Africa

Full Text:

PDF (4MB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

Attorneys in South Africa may soon be permitted to advertise their services for the first time. This recommendation put forward by the Association of Law Societies, though still to be ratified by the four provincial law societies, has come amid increasing competition between attorneys and non- professionals. The marketing fraternity is, however, uncertain as to how members of the public are likely to react to legal services advertising. This study attempts to provide some tentative guidelines for decision-making on advertising by attorneys. Interested parties like attorneys, marketing consultants, and advertising agencies could use the researched information to structure marketing communication strategies which will not transgress the ethical code of the attorneys' profession, but which will satisfy the information needs of consumers. The study reports the findings of a survey conducted among 1 000 members of the public. Indications are that consumers not only think that advertising should be permitted, but also that it will benefit both themselves and the legal profession.

Opsomming
Prokureurs mag moontlik binnekort toegelaat word om hul dienste te adverteer. Die aanbeveling van die Vereniging van Prokureursordes, wat nog deur die vier provinsiale wetsgenootskappe bekragtig moet word, is geneem as gevolg van toenemende mededinging tussen prokureurs en nie-professionele praktisyns. Bemarkingsdeskundiges is egter onseker oor wat die publiek se reaksie sal wees. Die studie poog om enkele tentatiewe riglyne voor te stel vir bemarkingskommunikasiestrategieë wat nie die regsprofessie se etiese kode sal oortree nie, maar tog voldoende inligting aan verbruikers sal beskikbaar stel. Die bevindinge van 'n opname onder 1 000 lede van die publiek dui daarop dat reklame nie alleen verwelkom sal word nie, maar dat dit moontlik tot voordeel van sowel die publiek as die regsprofessie sal strek.


Keywords

Consumer perspective; Advertising by attorneys

Metrics

Total abstract views: 2928
Total article views: 3028


Crossref Citations

No related citations found.