Original Research

Die bruikbaarheid van die takseersentrum: 'n Oorsig van resente literatuur

Hennie J. Kriek
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 17, No 3 | a533 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v17i3.533 | © 1991 Hennie J. Kriek | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 19 June 1991 | Published: 20 June 1991

About the author(s)

Hennie J. Kriek, Universiteit van Suid-Afrika, South Africa

Full Text:

PDF (3MB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

The utility of the assessment centre: a review of current literature. Pietersen (1990) refers to the predictive validity of the assessment centre and gives a concise review of the literature during the seventies and early eighties. He concludes that the assessment centre only demonstrates low predictive validity, has very little empirical substance, possesses doubtful predictive utility and that current validity studies can only be used in a limited way. In this article, and on the basis of recent research, some of the claims made by Pietersen (1990) are questioned. Certain assumptions made by Pietersen are addressed and attention is given to the utility and value of the assessment centre in the prediction of managerial success.

Opsomming
Pietersen (1990) verwys na die voorspellingswaarde van die takseersentrum en gee 'n bondige oorsig van literatuur uit die laat sewentiger en vroee tagtigerjare. Hy kom tot die slotsom dat die takseersentrum twyfelagtige voorspellingswaarde het en dat slegs in beperkte opsigte van huidige geldigheidstudies gebruik gemaak kan word. In hierdie artikel word sommige aansprake van Pietersen (1990) uit resente literatuur weerle. Sekere aannames gemaak deur Pietersen word aangespreek en daar word ook gewys op die bruikbaarheid en waarde van die takseersentrum in die voorspelling van bestuursukses.


Keywords

Takseersentrum; Resente literatuur

Metrics

Total abstract views: 2200
Total article views: 2330

 

Crossref Citations

1. Ethical challenges in assessment centres in South Africa
Vuyani R. Muleya, Linda Fourie, Sandra Schlebusch
SA Journal of Industrial Psychology  vol: 43  year: 2017  
doi: 10.4102/sajip.v43i0.1324