Original Research

Die meting van intrapersoonlike prosesse as determinant van leergereedheid by volwassenes in die werksituasie

K. Van Zyl, B. C. Lessing
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 18, No 1 | a536 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v18i1.536 | © 1992 K. Van Zyl, B. C. Lessing | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 20 June 1992 | Published: 20 June 1992

About the author(s)

K. Van Zyl,, South Africa
B. C. Lessing,, South Africa

Full Text:

PDF (4MB)

Abstract

The measurement of intra-personal processes as determinant of adult learning readiness in the workplace. Where wellknown writers such as Knowles and Cross have identified learning readiness as an important characteristic in adult learning, they have neglected to define, describe, operationalize or measure the construct adequately. In a comprehensive study the authors have managed however to identify the determinants of adult learning readiness from the theory available, namely: intra-personal processes, life cycle changes and inter-personal processes. In this article, the processes inherent to the adult learner have been analyzed, described and transformed into usable measurement scales. This contributes significantly in bridging the present gap in andragogical literature.

Opsomming
Waar vooraanstaande skrywers soos Knowles en Cross leergereedheid as 'n belangrike eienskap in die bestudering van die volwasse leerder gei'dentifiseer het, het hulle nagelaat om die konstruk behoorlik te omiyn, te beskryf, te operasionaliseer of te meet. In 'n omvattende studie is daarin geslaag om drie determinante vir volwassene leerge- reedheid uit die teorie te identifiseer, naamlik: intrapersoonlike prosesse, lewensoorgange en interpersoonlike prosesse. In die artikel word veral die prosesse inherent aan die volwasse leerder ontleed, beskryf en tot bruikbare metingskale omskep. Daarmee word belangrike vordering gemaak om 'n leemte in die andragogiese literatuur te vul.


Keywords

Intrapersoonlike prosesse

Metrics

Total abstract views: 3653
Total article views: 2814


Crossref Citations

No related citations found.